Workshops‎ > ‎

zaterdag 16 oktober Intervisie Psychosofia

Intervisieochtend Psychosofia
door Maria data: zaterdag  16 oktober 10.00 tot 13.00 uur, voor allen die geïnteresseerd zijn, en of die bij mij de modules hebben gevolgd of deze aan het volgen zijn. Heb jij interesse om Het Twaalfvoudig Pad met mij te bewandelen en de healingen vanuit hulpverlening van Psychosofia? 

Opgeven via de mail, naar maria@spiritueelcentrummahatma.nl Kosten € 10,00 p.p. 

Als je licentie lid bent van de VGP dan hoef je niets te betalen. Maximaal 6 personen. 

Psychosofia

 

De leringen van Psychosofia zijn aangereikt via Zohra Noach. De VGP heeft onder andere tot doel mensen een platform te geven om deze leringen in zichzelf te integreren en uit te dragen.

 

Psychosofia is een onafhankelijke spirituele, humanitaire stroming geheel gebaseerd op de verbinding van de eigen Geest in het menselijke bewustzijn. Psychosofia betekent letterlijk: wijsheid van Geest. Begeleiding vanuit Psychosofia kan onder andere belemmeringen inzichtelijk maken die ons ervan weerhouden om helemaal onszelf te kunnen zijn en deze omzetten naar positieve, daadkrachtige en stromende energie.

 

Psychosofia gaat er vanuit dat iedereen dit vermogen tot zelfheling en zelfontwikkeling  in zich heeft. Echter, niet iedereen kan daar altijd goed  bijkomen, daar is soms een beetje hulp bij gewenst. Psychosofia heeft geen hiërarchische structuur, geen lidmaatschap, regels, dogma’s verboden of geboden. Het is slechts een leerweg, een hulpmiddel om tot diepere herkenning en inzicht van kosmische wetmatigheden te komen via het hoger Zelf: het pad naar en van de kwantumsprong.

 

Psychosofia reikt ons ook een mogelijkheid aan om via het Twaalfvoudig Pad vanuit Psychosofia stappen te nemen naar steeds meer bewustzijn en de stap naar de kwantumsprong te maken (ook wel dimensie vijf genoemd).

 

De essentie van alle spirituele waarden aan de mensheid gegeven houdt in dat er één  Geest van waarheid en liefde is, één Bron waaruit alle religies en godsdiensten zijn ontsproten. Wij bepalen zelf als individu, naar gelang van cultuur-historische en sociaal maatschappelijke achtergronden, op welke wijze de spirituele essentie in ons wordt ontvangen en vorm zal krijgen in ons leven.

Psychosofia gaat uit van de gedachte dat de ziel van de mens onsterfelijk is en uit twee componenten bestaat: een deel is gericht op de goddelijke natuur ( het hogere Zelf), het andere deel is gericht op de stoffelijke persoonlijkheid. Via deze persoonlijkheid kan de ziel groeien en evolueren naar een hoger bewustzijn. Door gebruik te maken van onze vrije wil kunnen we onze persoonlijkheid zuiveren van de schaduwkanten van het denken en de emoties. Door innerlijke onthechting maken we ons vrij van dwangmatigheden waardoor we innerlijke eenheid met onze eigen goddelijke natuur gaan ervaren.

Tekst van Zohra Noach

 

Besef dat u mens dit aangezicht van God (het ultieme Zijn) bent

Wees met Ons in de liefde en de verbinding…

Het stralende Licht zal zich altijd manifesteren

Al het geen u is gegeven kan door liefde en respect tot ontplooiing komen

 

U mens mag een deel van het Lichtende Pad brengen

U mag uzelf plaatsen in de Eenheid van het universele Weten

Wij vragen van u, u open te stellen voor uw eigen Grootheid en Licht

U mens bent in de hoogste bevruchting van de liefde tot stand gekomen

Nu is de tijd om bewust te worden van die lichtende deeltjes die in u zijn

Er is slechts vrij Wil

Weet in uzelve in vreugde en dankbaarheid, een drager van Licht te zijn

Het stralende Licht zal zich altijd manifesteren

Door de duisternis heen komt het Stralende Licht

U mens heeft de opdracht dit Licht tot uitdrukking te brengen

U krijgt tot u wat u tot transformatie kan brengen

U kunt zich richten op het verkrijgen van diepere Inzichten

Door verzoening kunt u tot krachtdadige vernieuwing komen

Al het geen u is gegeven kan door liefde en respect tot ontplooiing komen

U mens mag een deel van het Lichtende Pad brengen

Het Licht dat u uitstraalt, vindt ook een weg buiten uzelf

U zult uw eigen toegangspoorten toegankelijk maken

U mens komt tot werkelijke vernieuwing in denken en voelen

Deze ‘kwantumsprong’ zal in u tot een directe en begripvolle realisatie komen

 

Via Zohra NOach

 

 

 

                      

 

 

Afspraak missen : Voor alle duidelijkheid: mocht je een afspraak vergeten of korter dan 24 uur van te voren afbellen dan volgt automatisch een factuur.