Cursussen‎ > ‎

Numerologie op de woensdagavond!

Numerologie door Charles

De leer van de getallen, is gebaseerd op een aantal vaste principes en zo oud als de mensheid zelf.
Elk getal heeft zijn eigen vibratie en eigen karakteristieken.
Numerologie verschaft meer inzicht in jezelf.
Wij wensen steeds meer ons leven beter te begrijpen en willen weten waardoor bepaalde dingen gebeuren en waarom wij 
 
r
eageren zoals wij dit doen.

   Waarom Numerologie?
* omdat je behoefte hebt aan een uitgebreide karakteranalyse;
* om de grote lijnen, de rode draad, in je leven te herkennen;
* om te horen en te bespreken wat jouw basale (en in beweging zijnde huidige) fysieke, emotionele, mentale en spirituele gesteldheid is;
* om mogelijke relationele problemen helder te krijgen;
* om te horen wat je eigenlijk al wist, dat het de hoogste tijd is voor (grote) veranderingen;
* om net even dat zetje te krijgen bij die ene moeilijke beslissing;
* om de problemen in je leven weer als uitdagingen te kunnen zien.

Deze boeiende intuïtieve cursus ontstaat een helder beeld van jezelf en je levensbestemming.
Jouw kwaliteiten, uitdagingen, levenslessen en de weg naar je persoonlijke top worden helder.
Je ervaart dat alle getallen in je leven een betekenis hebben, waardoor je word geleid op je levenspad.
Je leert ook de geboortedata van anderen te duiden.
Door aandacht en oefening ontwikkelt ook je intuïtie zich spelenderwijs en kun je al snel een beeld krijgen van wat er speelt in het leven van een mens.
Door het spelen met getallen ga je verbanden leggen met relaties en situaties in jouw leven en
Dat van een anderen en ervaar je dat je intuïtie zich gaat ontwikkelen en je inzicht verruimt.

Groepsgrootte min. 4 en max. 6. 

Een uitgebreide syllabus hoort bij de zeer inspirerende spirituele numerologie cursus.

De cursus wordt gehouden op de woensdagavond van 20.00-22.00 uur. 10 lessen.

Bij minimaal 4 aanmeldingen kan de cursus ook overdag in de ochtend of de middag geven worden.
Geef je voorkeur op!!

Bij aanvang van de cursus contant te voldoen ad. € 220,00.


Data:  26-1; 9-2; 23-3; 9-3; 23-3; 6-4; 20-4; 11-5; 1-6; 15-6. 

 Wil je meerdere informatie over  de cursus mail naar info@spiritueelcentrummahatma.nl  
                                            Telefoonnummer: 0318-302915.De Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras is tegenwoordig vooral bekend van 'de stelling van Pythagoras. 

Weinig mensen weten dat Pythagroas ook de grondlegger van de numerologie is.

Bovendien ontdekte hij tal van andere zaken die verband houden met getallenleer.
Pythagoras stelde zich de getallen voor in bepaalde gedaanten.
Hij sprak van vierkante en kubusvormige getallen, van langwerpige, driehoekige en pyramidevormige getallen, enzovoort.
Uit de getallenvormen werden dan de bewuste figuren opgebouwd.
Blijkbaar vatte hij de wereld op als bestaande uit atomen, terwijl de lichamen dan waren samengesteld uit moleculen, die weer waren opgebouwd uit in verschillende vormen gerangschikte atomen.
Pythagoras leerde ons dat alles in de wereld bestaat uit trillingen die vastgelegd kunnen worden in getallen met hun eigen symboliek.
Of het nu kleuren of geuren zijn, afstanden tussen en rondwentelingen van planeten, ritme van dag en nacht door het jaar heen: alles heeft zijn getal.
Op basis van zijn inzichten in de getallenleer kwam Pythagoras tot een aantal andere briljante inzichten.
Die vatte hij samen in 2 wetten: De Wet van het Ritme van Veranderingen en De Wet van Harmonie.
 
De Wet van het Ritme van Veranderingen
Pythagoras ontdekte dat alle veranderingen in de natuur zich in 6 fasen voltrekken.
De 7e fase brengt de terugkeer naar de uitgangspositie.
Hij baseerde zich daarbij op de notenleer van het octaaf.
De noten van een octaaf vragen steeds met vaste wiskundige verhoudingen energie, de 4e noot (Fa) vraagt bijvoorbeeld altijd meer energie dan de 3e (Mi).
Het octaaf ontwikkelt zich zo als een ritmische wet van energie.
Dat ritme blijkt universeel toepasbaar te zijn voor alle groei en ontwikkelingen op onze wereld.
Kennis van deze ritmische wet van energie helpt je keuzes te maken bij het organiseren van de energie die je nodig hebt voor veranderingsprocessen van jezelf.
Cruciaal zijn de intervallen tussen de 2e en 3e fase en tussen de 4e en 5e fase, die min of meer als kruispunten dienen.
Is er voldoende energie beschikbaar, dan wordt de volgende noot of fase gehaald.
Is er niet genoeg energie, dan ontstaat ter plekke een andere mogelijkheid, zoals een valse noot, een project wat terugvalt naar de voorgaande fase of ontwikkelingen in je leven die opeens een hele andere kant opgaan dan je jezelf had voorgenomen.
De Wet van het Ritme van Veranderingen gaat over dansen in plaats van duwen!
 
De Wet van Harmonie
Deze wet leert je dat iedereen met alles en iedereen verbonden is.
Als je je hiervan bewust bent is het mogelijk om moeiteloos alles te realiseren in je leven wat je maar wenst.
Het leven is van nature altijd in harmonie en balans.
Pythagoras begreep dat mensen in harmonie zijn als ze zich bewust zijn van hun natuurlijke verbondenheid.
Dat geeft je een gevoel van "gedragen" worden, het lijkt of er een grotere kracht aanwezig is die je beschermt en stuurt en ook nog zorgt voor het realiseren van je dromen en ambities.

Afspraak missen

Voor alle duidelijkheid: mocht je een afspraak vergeten of korter dan 24 uur van te voren afbellen dan volgt automatisch een factuur.