Cursussen‎ > ‎

Interview met Charles Vrugt

   

[pag 1]Interview met Charles Vrugt 2012.
Hoe zit het ook weer met…

Numerologie
Tekst: Karolien Schaareman

Je kunt op veel manieren werken aan je bewustzijn. Van lekker zweverig tot *down to earth.* Van de meeste stromingen heb je vast wel eens gehoord. Maar wat ze nu precies inhouden? Onkruid geeft je in ieder nummer de ‘wie-wat-waars’ van een methode of techniek.

Wat is numerologie?
Numerologie is het werken met de symboliek van getallen. Letterlijk betekent het ‘kennis der getallen’. Een numeroloog berekent de eigenschappen en mogelijkheden van iemand of iets aan de hand van getallen die gerelateerd zijn aan die- of datgene waar het om gaat.

Hoe is het ontstaan?
Numerologie is net zo oud als de mensheid zelf, er is geen enkele cultuur uit de oudheid zonder getallenmystiek. De grondlegger van de hedendaagse westerse numerologie is Pythagoras (
569-470 v.Chr.
), die vertelde dat elk getal zijn eigen vibratie heeft en daarmee zijn eigen speciale kenmerken. Verder zei hij dat alles numeriek kan worden uitgedrukt, omdat alles uiteindelijk terug te brengen is tot getallen. Deze kennis haalde hij uit de Joodse Kabbala.

Tastbare voorbeelden van de kennis die men in de oudheid had over de symboliek van getallen zijn onder andere piramides. De afmetingen en de vorm van bijvoorbeeld de piramide van Gizeh, is dusdanig uitgemeten, dat deze positieve en helende energie herbergt. Zelfs met de hedendaagse computertechnologie is het bijna onmogelijk om deze piramide, waarvan de schuine zijden op een bijzondere en rekenkundig ingewikkelde hoek op aarde staan, uit te rekenen en te bouwen. Ook de verhoudingen van de afmetingen die in relatie tot de tijdtelling staan en de uitkijkschachten die precies uitkijken op een aantal sterrenbeelden, laten zien dat de bouwers van deze piramide niet alleen wiskundige rekenwonders waren maar dat zij ook de bijzondere eigenschappen van getallen meenamen in het geheel en getallen zagen als bronnen van kracht en energie.

[pag 2]
Minder zeker maar wel opmerkelijk zijn de stukken van de componist Bach, die tevens kennis leek te hebben van de symboliek van getallen. In de loop der jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar zijn composities waarin het getal 14 bijvoorbeeld opvallend vaak te ontdekken is. Volgens de alfabetcode B=2, A=1, C=3 en H=8 hebben onderzoekers en wetenschappers via een simpele optelsom met dat getal 14 hele composities blootgelegd. Alsof ze piramides aan het opmeten waren, die ook volgens bepaalde afstandsverhoudingen zijn gebouwd.

Hoe werkt het?
Er is geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Er zijn namelijk verschillende soorten methodieken, afgeleid van elkaar en op zichzelf staand. De basis van ieder systeem is dat er gebruikgemaakt wordt van getallen en van letters waaraan een getal wordt gekoppeld. Zo is er het Hebreeuwse systeem, waarbij het Hebreeuwse alfabet de basis vormt, het Pythagorese systeem, waarbij het Latijnse alfabet als uitgangspunt dient, het fonetische systeem en moderne varianten gebaseerd op het Latijns 24-letter alfabet en op het huidig 26-letter alfabet. Omdat wij in deze tijd leven is het 26-letter alfabet het meest voor de hand liggend om te gebruiken.

Daarnaast wordt aan elk getal ook steeds weer een net iets andere betekenis gehangen. Voor een leek is dit verwarrend maar hoe meer je je gaat verdiepen in de getallen, hoe meer de getallen gaan leven en je je eigen omschrijving aan de getallen gaat geven.

Een voorbeeld van een systeem dat werkt met het huidig 26-letter alfabet is het systeem van Gijsbert van der Zeeuw. Hij werkt met de getallen 1 tot en met 9 en met de meestergetallen 11, 22, 33 en 44. Die laatste tel je als eindgetal niet bij elkaar op. De 0 heeft daarnaast ook een speciale betekenis. Bij het getal 30 bijvoorbeeld, versterkt de 0 het voorgaande getal. De andere getallen van twee of meer cijfers tel je wel bij elkaar op totdat deze teruggebracht zijn tot een getal. Voorbeeld: 21-12-2012=2+1+1+2+2+0+1+2=11.

De letters worden bij deze methode in precies dezelfde volgorde als dat ze in het alfabet staan genummerd. Zo staat de A voor de 1, de B voor de 2 enzovoorts. Op die manier kun je niet alleen datums, huisnummers en dergelijke berekenen maar ook namen die weer iets kunnen zeggen over personen, dieren of plaatsen. Voorbeeld: Jan =1+1+5=7.


Numerologisch 26-letter alfabet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 


[pag 3]
Gijsbert van der Zeeuw maakt voornamelijk gebruik van geboortedatums in zijn methode. Zo staat de som van de geboortedatum zonder eeuwgetal voor je zielsgetal, wat meer vertelt over wie je bent als je op deze wereld komt. Tel je het eeuwgetal er bij op, dan komt daar het levensdoelgetal uit, wat aangeeft waarom jij hier op aarde bent. Verder vertelt hij ook dat de numerologie slechts een hulpmiddel is en je jezelf niet moet vastpinnen op de getallen. Van der Zeeuw: “Je haalt wel iets uit die getallen, maar verder gebruik je ze gewoon als ‘inductor’, zoals een foto of een voorwerp, om je zo op iemand af te stemmen en krijg je het merendeel van je gegevens op een paragnostische manier. Dat gaat vanzelf, tijdens het berekenen van bijvoorbeeld een geboortedatum, wordt de latente gave die een ieder mens bezit ’wakker’ en kan men meer zeggen dan de datum aangeeft.”

Uitleg getallen

1 Leiderschap, geneeskracht in de handen, zelfstandig – lui, eigenwijs, verlegen
2 Gevoelig, verzorgend, evenwicht -Twijfel, hard van buiten, zacht van binnen
3 Creatief, sociaal, opbouwend – Kansen laten lopen, gemakzuchtig
4 Betrouwbaar, geaard, serieus – blokkeren hun goede eigenschappen, weinig eigenliefde
5 Handelsmensen, dragen graag iets uit –verslaafden, rusteloos, wispelturig
6 Liefdevol, verzorgend, dierenvriend – kan twee gezichten hebben, ontrouw
7 Denkt goed aan zichzelf, ondernemend, filosoof – gesloten, houdt met niemand rekening
8 Verantwoordelijk, materieel ingesteld – opkroppen emoties, zichzelf verrijkend
9 Dienstbaar, succesvol, paranormaal, humor, technisch – wreed, snelheidsduivel
0 versterkt het getal wat ervoor staat, oneindig
11 Meestergetal, vernieuwend en intuïtief
22 Buitengewoon meestergetal, invoelend
33 Grote meesters, krachtige mensen met een vloeiend leven
44 Grote meesters die niets cadeau krijgen

Over de therapeut
Om ook voor mij de getallen te laten leven spreek ik af met Charles Vrugt, die samen met zijn vrouw eigenaar is van Spiritueel Centrum Mahatma en mij meer kan vertellen over numerologie. In hun boerderij geeft hij onder andere numerologie consulten en lessen maar bijvoorbeeld ook Reiki.

Zonder enig rekenwerk is duidelijk dat Charles ervan houdt om anderen te helpen verder te komen in het leven en de numerologie gebruikt als tastbare toevoeging aan zijn paranormale gaven. Hij krijgt er dan ook geen genoeg van om mij te vertellen over mijn eigenschappen, verleden, toekomst en hoe ik die tegemoet zou moeten treden. Nadat Charles mij uitgebreid verslag heeft gedaan van mijn leven als eigenwijs, gedisciplineerd, creatief en gevoelig persoon, vertelt hij me gelukkig ook wat meer over zichzelf.


Charles is geboren in voormalig Nederlands-Indië, het land dat hij op zijn vijfde al moest verlaten vanwege de oorlog, waarna hij samen met zijn familie naar Nederland kwam. Op zijn 23ste kreeg hij het boek *Getallen vertellen* in zijn handen gedrukt en begon zijn reis binnen de numerologie. In zijn werkzame leven werkte hij als importeur van brillenmonturen, waarbij de kennis van de getallen handig was in de omgang met mensen maar pas na de dood van zijn eerste vrouw in december 1995, begon hij zich verder te verdiepen in het spirituele.

[pag 4]
Hij bezocht een paranormale avond waar hij in contact kwam met Reiki. Charles: “Ik heb mij laten behandelen en ervoer ineens een intense rust die mij zó intrigeerde dat ik mij meteen heb ingeschreven voor een cursus. Dit zorgde er niet alleen voor dat ik Reiki onder de knie kreeg, het activeerde ook mijn paranormale gaven.” Tijdens een andere spirituele avond leerde Charles zijn huidige vrouw Maria Hartjes kennen, waarmee hij in 1999 een eigen praktijk startte om dienstbaar te kunnen zijn voor de mensheid en dat is waar ze op dit moment nog altijd samen druk mee zijn. Charles: “Als je jouw tools kent en jezelf op waarde weet te schatten, krijg je hoop, ga je leven. Dat is wat ik als numeroloog aan mensen kan geven en daar kan menig psycholoog en psychiater van leren.”

2013
Met het nieuwe jaar voor ons en een numeroloog aan het woord, is de vraag wat 2013 ons gaat brengen voorspelbaar. Charles vliegt de vraag voorbij met de woorden: “Dat is 6, wat staat voor Venus, oftewel de liefde.” Ik gooi het over een andere boeg door te vragen wat Charles de lezer graag mee zou willen geven: “Het belangrijkste is dat we niet bang zijn, dat beklemt. Leef vanuit zuiverheid, hou van jezelf en geloof in je eigen kracht, dat is het belangrijkst, dan ontvang je alles wat voor jou nodig is. We gaan op weg naar eenheid, het proces van zuivering is al in gang gezet, daar is de recessie onderdeel van.” Het stelt me gerust wanneer Maria aangeeft dat het nog wel allemaal in de kinderschoenen staat. “Andere kennis gaat er toe doen, we gaan niet meer vanuit het ego leven, delen wordt belangrijk en we maken ons los van materiële gehechtheden”, zo vult ze aan. Maria en ik stellen ons een ver romantiseerde oertijd voor totdat Charles die binnendringt: “Toen werden jullie nog met een knots behandeld.” Charles houdt wel van humor: “Humor is de jus van het leven”, is dan ook een uitspraak die hij regelmatig laat vallen.

2013… zes dus, liefde, Venus. Als ik zelf verder interpreteer kom ik bij eigen- en naastenliefde uit en bij doen vanuit je hart, daar kan ik wel wat mee. Inmiddels ben ik ongemerkt erg handig geworden in het rekenspelletje, op de fiets, de wc en in bed reken ik vliegensvlug potentiële namen voor de kinderen die ik volgens Charles “toch wel krijg?” uit. Het doel is een 33, omdat dat wel heel speciaal is volgens Charles. Op het moment van schrijven is de laatste Twilight film net in première gegaan en reken ik Robert en Kristen uit, gewoon, voor de grap. Uit beide namen komt het cijfer 33


Meer numerologie
Er zijn veel numerologen actief in Nederland maar omdat numerologie vaak naast andere werkzaamheden wordt gedaan zijn ze soms moeilijk te vinden en is de kwaliteit lastig in te schatten. Daarnaast zijn er ook verschillende numerologiecursussen te volgen, waardoor je zelf meer kunt leren over numerologie. Zo houdt Charles Vrugt van Spiritueel Centrum Mahatma regelmatig workshops en cursussen numerologie en op afspraak consulten intuïtieve numerologie, kijk daarvoor op
www.spiritueelcentrummahatma.nl.