Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Spiritueel Centrum “Mahatma”te Naarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle Reikicursussen en behandelingen gegeven door Spiritueel Centrum Mahatma te Naarden.

Aanmelden
Aanmelden voor een Reikicursus/-behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding via e-mail.

Gezondheid
Dat wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, uw behandelend arts voor aanvang van deelname aan een Reikicursus/-behandeling op de hoogte stelt.

Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reikicursus/-behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Betaling
Betaling van een Reikicursus geschiedt contant voor aanvang van de cursus.
Betaling van een behandeling geschiedt contant en gepast na afloop van een behandeling.

Annulering
Afspraken afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van een Reikicursus/-behandeling, daarna zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

Comments