Reading met Maria Medium

 
 
Deze reading, door Maria, zal ongeveer 2 uur duren.

Je mag foto’s meenemen van levende personen en overleden personen. Ook hier het liefst foto's waar één persoon op staat afgebeeld (geen computerfoto’s).

Psychometrie aan de hand van een voorwerp van jezelf Maria  zal Zielsinvoeling en helderziende waarnemingen verrichten en je langs deze weg kunnen begeleiden en/ of coachen met je levensvragen.

Ook krijg je via kleurenlogie een uitleg over de kleuren die bij je horen. 

Je krijgt een tekening mee van een dierbare overledenen/of Gids.

Een reading via De Stenen Orakel van De boog van Tengri waarbij je één concrete vraag mag stellen.

Je mag een 3 kaart van de Tarot pakken op verleden, heden en toekomst. 

En een 3 kaart van Het Mystieke Elfen Orakel. 

Via je telefoontje kunt je de sessie opnemen, zodat je deze thuis nog eens kunt terug luisteren.

Overige informatie : Sessie op afspraak. Telefoonnummer: 0318-302915.
Kosten: € 100,00 contant te voldoen.
Hierna kunnen we een behandelplan samenstellen hoe nu verder.Maria is aangesloten bij de Vereniging voor Hulpverlening vanuit Psychosofia.
 

Afspraak missen

Voor alle duidelijkheid: mocht je een afspraak vergeten of korter dan 24 uur van te voren afbellen dan volgt automatisch een factuur voor de gereserveerde behandeltijd.