Behandelingen

 
Als je nieuwsgierig bent geworden kun je, naast het volgen van de cursus, één of meerdere behandelingen zelf ondergaan.
Een Reiki-behandeling duurt ongeveer 1 uur. Reiki, magnetiseren en helderziende waarnemingen vinden plaats tijdens onze behandelingen. Ook kan spirituele gesprekstherapie en bewustwording met behulp van intuïtieve Numerologie en Psychometrie worden toegepast. Onze geestelijke gidsen helpen tijdens de sessies en staan ons met raad en daad bij. Tijdens de Reiki-behandelingen worden op de 7 chakra’s edelstenen gelegd (o.a. rozenkwarts, bergkristal etc.) die voor de cliënt nodig zijn.
 
Charles en Maria zijn beiden medium d.w.z. dat zij direct kontakt maken met dierbare overledenen. Wij zijn Helderziend, voelend, horend en wetend. 

Dit is de werkwijze waarmee vele cliënten geholpen worden en zij komen dan ook verspreid over héél Nederland!

Reiki is geen vervanging, maar een aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Aangesloten bij Reiki Vereniging Cirkel (collectief in Reiki Kracht En Liefde).
Een Reiki behandeling van 1 uur kost €  65,00.
Tel. 0318-302915 - of 06-12942410

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook
onze praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden
zorg. Onze  voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons
bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij
u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van
verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de
bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is onze praktijk bij
Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om
bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de
website van Zorggeschil.
Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van onze
praktijk zal gelden vindt u op onze website. (https://quasir.nl/contact/)
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. https://quasir.nl/zorggeschillen/

Helaas door de onkosten die wij hier voor moeten maken, zijn wij genoodzaakt om onze consultprijs te verhogen met € 5,00 dit geldt alleen voor de behandelingen.
Zoals Reiki, Energetisch behandelingen via Psychosofia en de Sjamanistische behandelingen. De andere sessies ect. blijven hetzelfde!
 

Lid van Vereniging voor Hulpverlening vanuit Psychosofia