Weetjes‎ > ‎

Wat is Shambhala Eenheid

Charles en Maria zijn ook Shambhala Masters! Shambhala energie. Shambhala Eenheid 5. Wat is Shambhala? Waar komt Shambhala vandaan?
 

Wat is Eenheid

 

Eenheid is het besef dat we allen een zijn, dat alles is ontstaan uit een groter en krachtige energiebron, de Goddelijke energie.

Voor de evolutie van de ziel was het nodig om dualiteit te ervaren en geschiedde het. De Goddelijke energie splitste zich in 2 energieën, de elektrische- en de magnetische energie.2 tegengestelde energieën waaruit ons huidige universum is opgebouwd. Het yin-yang principe, mannelijke- en vrouwelijke principe. Zo ontstond de sluier der vergetelheid en was de ziel niet meer bewust van zijn goddelijkheid.

De ziel was niet meer bewust van EENHEID en dit gehele proces van zielsevolutie gaat nu naar een punt dat we terugkeren naar EENHEID. We herinneren ons steeds meer wie en wat we zijn.

Dualiteit wordt steeds meer trialiteit waarin het goddelijke bewustzijn steeds meer beleefd wordt in EENHEID en de sluiers der vergetelheid verdwijnen. Onze zielen hebben een lange weg afgelegd en we geven een korte uitleg van de 4 bewustzijnsniveaus, de zielsevolutie.

 
Shambhala is een energie die gelijk staat aan de Reiki energie, maar deze toevoeging werkt bij Shambhala healers nog eens krachtiger.
Om toegang te krijgen met deze Shambhala energie krijg je vier inwijdingen, de 1e, 2e, 3e en 4e graad, waarna je ook master bent in de Shambhala energie. Je krijgt tijdens de inwijdingen toegang tot meerdere symbolen en ook krijg je nog meer informatie door. Hierdoor ben je in staat om de fysieke en emotionele blokkades die zich tot dan toe in de energiebanen van het lichaam bevinden op te lossen. Daarnaast wordt de eigen Levens- en Liefdesenergie verhoogd en verbindt men zich met de bron van Shambhala, c.q. de Goddelijke energie, Vader/Moeder, God etc. Het proces van de inwijding is geen healingsessie. De inwijding haalt namelijk onze natuurlijke capaciteiten tot genezen omhoog, bij onszelf en ook bij anderen. Na de 3e inwijding ben je klaar om een ander persoon met de eerste graad in te wijden. Wil je ook de 4e graad behalen, dan ben je bevoegd Shambhala Master en mag je alle andere graden ook inwijden. Shambhala is niet alleen bedoeld voor degenen die wensen een healer te zijn. Het is namelijk voor iedereen toegankelijk mits je minimaal de 3e graad hebt behaald van de Reiki Usui inwijdingen.

Waar komt de Shambhala energie vandaan?

Shambhala was een systeem dat bedacht en ontwikkeld werd in het oude Atlantis. Het werd gecreëerd door een hoge priester in de tempel van Genezing. Hij was bekend onder de naam ‘ de verlichte Master (Meester) Germain’. Germain ontving in die tijd 22 symbolen, een meesterlijk aantal. Deze symbolen konden het trillingsniveau van een persoon verhogen zodat zijn of haar spirituele handicap overtroffen zou worden en gelijk getrokken zou worden met de andere Atlanteanen.

Toen Atlantis werd verwoest vertrok Germain met een aantal volgelingen naar Tibet. Daar probeerde hij door te gaan met het verhogen van het collectief spiritueel bewustzijn. Om te zien wat er zou gebeuren met deze wetenschap gaf hij drie symbolen aan een aantal, dat zeer verwant waren aan het Atlantische ras. De meeste van hen gebruikten de symbolen voor hun spirituele groei. Helaas gebruikten anderen deze kracht voor een duisteren negatieve en verderfelijk doel. Zij misbruikten en verdraaiden de symbolen door ze te veranderen en te transformeren. Germain en de Bezielden besloten dat de tijd nog niet rijp was om alle 22 symbolen te geven aan de toenmalige maatschappij.Het Reiki-systeem, zoals het in het heden gebruikt wordt, is dus een incompleet systeem. Het systeem bestaat uit vele symbolen, waarvan sommige rechtstreeks uit de Akasha komen en aan de mensheid geschonken door Germain. In de herfst van 1998 is via Master Germain (de bron waar Reiki uit is gegeven) via een Master leraar naar ons toegezonden. Hij heeft gevraagd om deze energie ‘Shambhala Multi Dimensional Healing’ te noemen. Shambhala bouwt verder aan het originele Reiki-systeem door toevoegingen. Evenals Reiki is Shambhala ook pure liefdesenergie. Omdat Shambhala makkelijker aan te leren is dan Reiki kun je ieder niveau in een paar uur aanleren. Dit is goedkoper en minder tijdrovend.

Voor wie is de Shambhala energie?

In principe voor iedereen, alleen wij vinden het raadzaam om de mensen in te wijden die de Reiki III-A graad hebben behaald of hun Reikimaster graad hebben behaald. Mocht je niet verder dan de 2e Reiki graad ingewijd willen worden, dan kun je in overleg met ons ook de Shambhala inwijdingen doen, maar dan tot de 3e inwijding. Wie interesse heeft of nog meer over Shambhala wil weten, kan vanaf augustus 2004 terecht bij Charles en Maria, Shambhala Masters.

Aan te raden boeken over Shambhala:

  • "Shambhala, de weg van de Krijger", Chogyam Trungpa, ISBN 90-6325-2374.
  • "Shambhala, het verborgen land waar het wiel van de tijd stilstaat", Rudi Klijnstra, ISBN 90-6350-0912.
  • "Op zoek naar Shambhala", Erwin Bernbaum, ISBN 90-2028-2867.
  • "Het geheim van Shambhala, de zoektocht naar het 11e inzicht", James Redfidd, ISBN 90-2253-0981.